Lidmaadschap


Heeft u interesse om lid te worden van onze vereniging dan kunt u zich afhankelijk van uw interesse en leeftijd aanmelden bij onze tour-, ren- of jeugdafdeling. Door onderstaand aanmeldingsformulier kunt u zich opgeven, waarna zo snel mogelijk contact met u opgenomen wordt om kennis te maken met onze vereniging. Algemene informatie vindt u op deze site. 

Wanneer u na kennismaking lid bent geworden betekent dit dat het lidmaatschap voor onbepaalde tijd is aangegaan. Opzeggingen dienen één maand vóór het einde van het lopende kalenderjaar liefst via E-mail bij de secretaris binnen te zijn.

 

Contributie 2018:

Renafdeling                                   2018

Donateur                                          €30,00

Comité                                             €31,50

Clublid                                             €31,50

KNWU lidmaatschap                         €11,50

Jeugdrenner 7 - 14 jaar*                    €49,50

Nieuweling 15 - 16 jaar*                    €60,00

Junior 17 - 18 jaar*                            €60,00

Belofte/Elite/Amateur v.a. 19 jaar*     €66,00

* De contributiebedragen van de renners zijn inclusief het verplichte KNWU-basislidmaatschap.
 De vereniging draagt deze kosten direct af aan de KNWU.

Tourafdeling

Tourlid                                €75,00

Tourlid (gezinslid)               €64,00

Tourlid (NTFU-lid elders)     €43,00

Het contributiebedrag voor de tourafdeling is inclusief:

•  NTFU-lidmaatschap

•  NTFU verzekering

•  NTFU tourboekje (zolang de voorraad strekt)

•  NTFU Toerfietsmagazine