Kledingreglement

ZRTC Theo Middelkamp is dankzij de ondersteuning van kledingsponsoren in staat haar teams in de verschillende categorieën uit te rusten met verzorgde en duidelijk herkenbare clubkleding. Om de verstrekking en het gebruik van de clubkleding in goede banen te leiden en tegemoet te komen aan de belangen van de kledingsponsoren hanteert ZRTC Theo Middelkamp dit kledingreglement.

 
 

Bruikleen regeling

Aan ieder lid met een rennerslicentie wordt per categorie éénmalig een kledingpakket in bruikleen aangeboden. Leden zonder rennerslicentie kunnen clubkleding aanschaffen tegen kostprijs.

Het in bruikleen aangeboden kledingpakket bestaat uit:

Voor de dames en heren in de categorieën Jeugd, Nieuwelingen, Junioren, Sportklasse* en Amateurs*:

•  1 shirt kort mouw
•  1 koersbroek
•  1 trainingsjack lange mouw.

Voor de dames en heren in de categorieën Beloften** en Elite**:
•  2 shirts kort mouw
•  2 koersbroeken
•  1 trainingsjack lange mouw
•  1 windstopper

NB   Voor alle categorieën geldt dat in plaats van 1 shirt kort mouw + 1 koersbroek gekozen mag worden voor 1 snelpak.

Voor deze kledingstukken wordt het bruikleentarief van € 17,50 per kledingstuk doorberekend. Voor een snelpak € 35,--.

Het heeft geen zin dat de vereniging kosten maakt door kleding te verstrekken die niet wordt gedragen, daarom geldt:

* Aan rensters of renners in de categorie Amateur en Sportklasse wordt kleding in bruikleen verstrekt onder voorwaarde dat zij in het clubtenue deelnemen aan wedstrijden. Het pakket in bruikleen verstrekte kleding kan naar behoefte aangevuld worden. Dit is ter beoordeling van de verantwoordelijke voor het verstrekken van de kleding (zie 1.4).

** Maakt men deel uit van een geregistreerd (inter)nationaal sponsorteam, dan wordt kleding in onderling overleg in bruikleen verstrekt


De vaste trainers ontvangen omwille van de herkenbaarheid en eenheid in tenue, een koersbroek, een shirt korte mouw en een trainingsjack lange mouw van de wedstrijdcategorie waaraan zij training geven. De vaste begeleiders (jeugdbegeleider, ploegleiders , mecaniciens en verzorgers) ontvangen omwille van de herkenbaarheid een kledingstuk (windstopper, trainingsjack of jas).

Begeleiders


Aanvullend op het in bruikleen aangeboden kledingpakket kan de reguliere clubkleding als ook via de club aangeboden fietskleding (als beenstukken, sokken, ritsbroeken, ….. e.d.) en accessoires (vrije tijd jassen, tassen, …. e.d. ) aangeschaft worden tegen kostprijs.

Extra kledingstukken en accessoires


Vervangen kledingstukken

Het vervangen van de in bruikleen aangeboden kledingstukken is mogelijk wanneer:
•  de kleding versleten is
•  kapot is
•  niet meer past.
De te vervangen (oude) kledingstukken dienen steeds ingeleverd te worden.

Per nieuw verstrekt kledingstuk uit het bruikleenpakket vraagt de club een bijdrage van € 17,50. Voor een snelpak € 35,--. Extra aangeschafte kledingstukken kunnen worden vervangen tegen kostprijs. Bij schade aan clubkleding die op een derde verhaald kan worden, gaan wij er van uit dat ook de vereniging schadeloos wordt gesteld (volledige kostprijs kleding).


Bestellen / verstrekken clubkleding

Voor het passen en bestellen van clubkleding kan voor de verschillende categorieën contact worden opgenomen met :
Jeugd: Henk de Jong  -  jonghenkde@zeelandnet.nl  -  06-57183955
Nieuwelingen en junioren: Bianca Mesu  -  dmesu@hetnet.nl  -  0118-625412
Belofte en Elite: Jan Baaijens  -  baaij@zeelandnet.nl  -  06-22975636

Bij ontvangst dient de clubkleding contant afgerekend te worden.


De in bruikleen verstrekte kleding dient weer ingeleverd te worden bij de eerder genoemde personen bij beëindiging van het lidmaatschap of bij overgang naar een categorie met andere kledingsponsoren (bij voorbeeld bij overgang van Jeugd naar Nieuwelingen). Tegen kostprijs aangeschafte kledingstukken hoeven niet ingeleverd te worden.

Inleveren clubkleding


Gebruik van de kleding

De kleding dient doelmatig gebruikt en goed onderhouden te worden.

Rensters en renners zijn op grond van de reglementen van de KNWU verplicht om tijdens wedstrijden onder auspiciën van de KNWU deel te nemen in de clubkleding van de op hun licentie vermelde club.

De club verwacht van haar renners dat zij de clubkleding dragen tijdens alle overige wielerwedstrijden, trainingen en clubactiviteiten. Indien niet de juiste kleding gedragen wordt, kan deelname aan door de club georganiseerde activiteiten geweigerd worden.

Voor deelname aan mountainbikewedstrijden kan het clubbestuur toestemming verlenen voor het rijden in afwijkende kleding.

Voor rensters en renners uit de categorieën Amateur en Sportklasse is het mogelijk in eigen kleding of kleding van een individuele sponsor te rijden. Hiervoor is toestemming nodig van het clubbestuur.

Rensters en renners die deel uitmaken van een geregistreerd (inter)nationaal team zijn uitgezonderd van de bepalingen onder sub 2.2 tot en met sub 2.5.